Javier L. Arnaut Lektori
Paasissutissaq
Email jaar@uni.gl
Telefonip normua +299 38 56 29
Immikkoortortaqarfik Issittumi Inuiaqatigiilerinermik Aningaasaqarnermillu Ilisimatusarnermut Immikkoortortaq
Najugaq Ilimmarfik, Manutooq 1
Postboks 1061
3900 Nuuk
Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik
Issittumi Inuiaqatigiilerinermik Aningaasaqarnermillu Ilisimatusarnermut Immikkoortortaq
Allaffik: C223
Sammisat
Aningaasarsiornikkut ineriartorneq aninngaasaqarnermullu politikki
Biodiversiteti
Innovation
Klimap allanngornera
Kvantitativ metode
Makroøkonomi
Offentlig økonomi
Politisk økonomi
Politiske modeller
Pinngortitami ataqatigiinneq
Økonomisk historie

Saqqummersitaq


Ilisimatusarfimmi ujaruk