Søg på Ilisimatusarfik
Ansøgning til Ilisimatusarfik
Du kan læse mere om vores forskellige uddannelser - og møde mange af vores studerende her på vores website
Læs mere
Bacheloritut ilinniarneq Ilinniartitsisoq
Ilinniartitsineq aamma pædagogik soqutigivigit, aamma kalaallit meeqqat inuusuttullu ilinniaqqinnissaannut tunngavissilluarusuppigit?
Bacheloritut ilinniarneq Inatsisilerineq
Inatsisit maleruagassallu ulluinnatsinnik, aqutsisoqarfitsinnik inuiaqatigiinnillu aqutsippullusooq, taamaattumillu pingaaruteqarpoq maleruagassanik tamanut iluaqutaasussanik erseqqissaasinnaasunik ingerlatitseqqiisinnaasunillu inatsisileritooqarnissarput.
Bacheloritut ilinniarneq Inuiaqatigiilerineq
Inuiaqatigiinni kalaallini nunarsuarmilu tamarmi pissutsinik soqutigisaqarpit?
Bacheloritut ilinniarneq Inuiaat Kulturiat Oqaluttuarisaanerallu
Kulturi aamma inuiaqatigiit oqaluttuarisaanerat soqutigivigit, kiisalu pineqartuni ingerlatsitseqqiinermik suliaqarusuppit?
Bacheloritut ilinniarneq Inuussutissarsiornermi Aningaasaqarnermut ilisimatusarneq
Aningaasaqarneq aamma aningaasalersuineq soqutigivigit, aamma suliffeqarfinni ingerlatsinerit aningaasaqarnikkut misissueqqissaarfigineri suliarerusuppigit?
Bacheloritut ilinniarneq Isumaginninnermut Siunnersorti
Inunnik isumaginninnermi suliat soqutigivigit, aamma inuiaqatigiit kalaallit akornanni innuttaasunut malunnaatilimmik sulissusserusuppit?
Bacheloritut ilinniarneq Nutserisoq Oqalutsilu
Oqaatsinik soqutigisaqarpit aamma Kalaallit Nunaata nunarsuarmut akuujartuinnarluni siunissami peqataalluarnissaanut tapertaarusuppit?
Bacheloritut ilinniarneq Oqaasilerineq, Atuakkialerineq Tusagassiuutilerinerlu
Kalaallit oqaasii soqutigivigit aamma oqaatsit, atuakkialerineq tusagassiuutillu suliffigissallugit pilerigisinnaaviuk?
Bacheloritut ilinniarneq Peqqissaasoq
Peqqissuseq soqutigiviuk? Peqqisasaasutut suliaq tamatigoortuuvoq, suliamut tunngatillugu ilisimasat inuttullu piginnaasat atorneqartarlutik.
Bacheloritut ilinniarneq Teologi
Kristumiuussutsip oqaluttuassartaa, ineriartorsimanera ullumikkullu kalaallit inuiaqatigiit inissisimanerat soqutigisarivigit?
Bacheloritut ilinniarneq Tusagassiortoq
Alapernaatsuuit aamma inuiaqatigiinni sammisat pingaarutillit pillugit misissuineq, qulaajaaneq ingerlatitseqqiinerlu suliarerusuppigit?
Kandidatitut ilinniarneq Inuiaqatigiilerineq
Inuiaqatigiinni kalaallini nunarsuarmilu tamarmi pissutsinik soqutigisaqarpit?
Kandidatitut ilinniarneq Inuiaat Kulturiat Oqaluttuarisaanerallu
Kulturi aamma inuiaqatigiit oqaluttuarisaanerat soqutigivigit, kiisalu pineqartuni ingerlatsitseqqiinermik suliaqarusuppit?
Kandidatitut ilinniarneq Oqaasilerineq, Atuakkialerineq Tusagassiuutilerinerlu
Kalaallit oqaasii soqutigivigit aamma oqaatsit, atuakkialerineq tusagassiuutillu suliffigissallugit pilerigisinnaaviuk?
Alla Ph.d. ilinniarneq
Ilisimatusarfik har siden 2001 haft mulighed for at udbyde den 3-årige ph.d.-uddannelse.
Alla Oqaluttuarisaaneq (ilinniagaq tapertaasoq)
Inuiaat Piorsarsimassusaasalu Oqaluttuarisaaneranni atituumik kiisalu assigiinngitsorpassuarnik oqaluttuarisaanermik tunngaveqartumik piorsarsimassutsimik inuiaqatigiinnullu tunngasunik issittumi pissutsit qitiutillugit paasisaqassaatit.
Alla Palasi
Pastoralseminaria ilagiinni palasitut ilinniarfiuvoq.
Diplomi & Masteri Tusagassiornermik masteri
Tusagassiornermik masterinngorniarnissaq naleqqussagaavoq qinnuteqartussanut paasissutissiinermik tusagassiornermillu soqutigisalinnut imaluunniit allatut oqaatigalugu ilinniakkamik allamik tunuliaquteqarlutik paasissutissiinermik suliaqalerusuttunut.
Diplomi & Masteri Ilinniartitseriaatsimi, Kulturit naapinneranni, allanngoriartornermilu masteri
Ilinniartitseriaatsini, Kulturit naapeqatigiinnerini Allanngoriartornernilu masterinngorniarsinnaavutit ilinniartitsisuuguit nangitsiviusumillu ilinniagaqarusullutit taakkualu saniatigut suliffeqarfimmi suliffigisanni ineriartortitseqataarusullutit.
Diplomi & Masteri Arktisk Specialsygepleje - diplomimik allagartartaarluni ilinniarneq
Institut for Sygepleje & Sundhedsvidenskab tilbyder Diplomuddannelse i Arktisk Specialsygepleje.
Diplomi & Masteri Diplomuddannelse i specialpædagogik
Formålet med diplomuddannelsen i specialpædagogik er at sætte den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge i komplicerede læringssituationer under hensyntagen til den enkeltes forudsætninger.
Pikkorissarneq & alla Fagit ataasiakkaarlugit ilinniarneq
Ilisimatusarfimmi ilinniakkat ilaannakorlugit ilinniarneqarsinnaapput.
Pikkorissarneq & alla Universitets-pædagogikumi
Center for Pædagogisk Udvikling, under Ilisimatusarfik, udbyder et universitetspædagogisk forløb.
Pikkorissarneq & alla Klinisk vejleder
Institut for Sygepleje & Sundhedsvidenskab tilbyder Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser - der er et modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse.
Pikkorissarneq & alla Specialuddannelse: Intensiv Sygepleje
Institut for Sygepleje & Sundhedsvidenskab tilbyder specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje.
Pikkorissarneq & alla Specialuddannelse: Anæstesiologisk Sygepleje
Institut for Sygepleje & Sundhedsvidenskab tilbyder specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje.
Pikkorissarneq & alla Ilinniartitsinermik Ilisimatusarfik pikkorissarneq
Pikkorissaanissamut piviusunngortitsinissamut aallaaviusarpoq pikkorissaanissamut neqeroorummut aaliangersimasumut qinnuteqartut qassiineri, kiisalu atuarfimmi aaliangersimasumi pikkorissarnissat allat qanoq amerlatigisut qinuteqarfigineqarsimanersut.
Centeri Ilisimatusarfiup Issittumi Atugarissaarneq Pillugu Ilisimatusarfia
Issittumi Atugarissaarnermik Ilisimatusarfik ullumikkut oqaluttuarisaanermilu atugarissaarnermi ajornartorsiutinik sammisaqarfiuvoq.
Centeri Meeqqanik, Inuusuttunik Ilaqutariinnermillu Qitiusumik
Meeqqanik, Inuusuttunik Ilaqutariinnermillu Qitiusumik.
Centeri Pædagogikkimi Ilinniarnermilu Ineriartortitsivik
Forskning på Institut for Lærings er knyttet til folkeskole, dagpasningstilbud, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, med særligt fokus på folkeskolen og læreruddannelsen.
Centeri Oqaatsinik Ilisimatusarfik
Kalaallit Nunaanni nunallu avataani suliffeqarfiit oqaatsinik suliaqarnermik soqutigisallit suleqatigalugit oqaatsit pillugit ilisimatusarnernik katersineq.
Centeri Kalaallit Nunaanni Peqqissusermik Ilisimatusarfik
Kalaallit Nunaanni Peqqissusermik Ilisimatusarfik.
Centeri Nasiffik - Nunanut Allanut Sillimaniarnermullu Ilisimatusarfik
Nasiffik - Nunanut Allanut Sillimaniarnermullu Ilisimatusarfik Kalaallit Nunaata nunanut allanut politikkianik nunanullu tamalaanut attaveqarnermik Issittumilu nunat akornanni politikkimi suleqatigeeriaatsinik misissueqqissaarpoq.
Nalerput ArcticChallenge
Arctic petroleum development as a challenge to societies: A comparative look at Norwegian, Greenlandic and US case sites.
Nalerput Issittumi Utoqqalineq
Issittumi Utoqqalineq - Ilisimatusarfik.
Nalerput Issittumi pinerlunneq
Issittumi pinerlunneq tassaavoq Ilisimatusarfimmi Issittumi pinerlunneq pillugu ilisimasat taperiissillugit ilisimatuutut misissueqatigiissutigineqartoq - Kalaallit Nunaanni pinerlunneq tusagassiuutinilu oqaluttualianilu pinerlunnermik saqqummeeriaatsit immikkut sammillugit.
Nalerput Issittumi uuliamik gassimillu imm.
Issittumi uuliamik gassimillu imm. - Ilisimatusarfik.
Nalerput Suliffimmi avatangiiseq
Tamanna misissorniarneqalerpoq Ilisimatusarfiup Syddansk Universitetillu suleqatigiillutik ilisimatuutut misissuineranni.
Nalerput Children of the Arctic
The overall goal of this research network is to assess and study successful practices of sustainable development concerning children in the Arctic - considering the adaptation of indigenous traditional knowledge to contemporary conditions.
Nalerput Ikiugassanngorluni eqqartuusaaneq
Et forskningsprojekt om foranstaltningsdomme for retspsykiatriske patienter og udviklingshæmmede.
Nalerput Forgotten Friends
Et tværfagligt forskningsprojekt der handler om de såkaldte 'Old Friends' i en grønlandsk kontekst.
Nalerput Rock flour
Can mud benefit the Greenlandic economy and simultaneously solve global problems?
Nalerput Kalaallit Nunaat & EU
Kalaallit Nunaat & EU - Ilisimatusarfik.
Nalerput Kalaallit Nunaanni tusagassiuutinik misissuineq
Nunatsinni tusagassiuutit demokrateeqarnissamut pingaaruteqarluinnarput. Tusagassiuutimmi innuttaasunik siammasissumik inissisimasunik paasissutissiinermut aalajangiisuupput ataqatigiissitsissutaallutillu. Taakkuttaaq pissutaagajullutik Kalaallit Nunaanni tusagassiuutit oqallisigineqartarput.
Nalerput Angerlarsimaffeqanngitsuuneq
Angerlarsimaffeqannginneq Issittumi ajornartorsiutaaleraluttuinnarpoq - tamannalu illoqarfiit pingaarnersaanni Nuummi malunnarpoq, kalaallit angerlarsimaffeqannginnerat malunnarnerulluni.
Nalerput Hunting - household economic importance
The importance of hunting and small-scale fishing in Greenland.
Nalerput Kinguaariit Inuunerissut
Kinguaariit Inuunerissut suliniutaavoq nutaaq, inuusuttut utoqqaallu ilisimasaminnik avitseqatigiillutik kulturimik, pinngortitamik, timimik aamma ileqqunik suliaqarlutik aasaru sapaatip akunneranik sivisussusilimmik aallaarsimaaqatigiissallutik, ukiaru sammisaqartitsinernik malitseqartinneqartumik aamma naggasiutitut ukioru ulluni marlunni aallaarsimaaqatigiissallutik.
Nalerput Sila Inuiaqatigiillu
Sila Inuiaqatigiillu Ilisimatusarfik Silallu Pissusianik Ilisimatusarfik suleqatigissinneqarput.
Nalerput Aqutsisut
Forskningsprojekt der sigter på at styrke ledelsespraksissen i Grønland ved at udvikle empiriske beskrivelser, der analytisk kommer tæt på de kollektive praksisser ledere indgår i.
Nalerput MARPART
MARPART - Upalungaarsimaneq, inuiaqatigiinnullu isumannaallisaaneq.
Nalerput NorValue
The NorValue project investigates how people in Nordic Atlantic local communities are involved in connections and linkages crucial to their livelihoods and survival as a part of the Nordic Atlantic societies of Greenland, Iceland, Faroe Islands and Northern Norway.
Nalerput Population Dynamics
Forskningsprojektet Population Dynamics in Greenland (PDG) er et forskningssamarbejde mellem Ilisimatusarfik og Montana State University.
Nalerput Naalagaaffeqatigiinnermik ilisimatuutut misissuineq
Naalagaaffeqatigiinnermik ilisimatuutut misissuinermi pingaarutilittut qitiuvoq ilisimatusaatigalugu suliaq ima qulequtalik: "Kalaallit Nunaat Savalimmiullu isumaginninnikkut perorsaanikkullu tamatta sunik ilinniarfigisinnaavavut?" - tamatumalu kingunerisaanik allaaserisaqarnerup ingerlatitseqqiinerullu saniatigut ilinniusiortoqassaaq oqaatsinut pingasunut nutsikkamik sulinermi atugassatut ilinniakkanilu ingerlaqqiffiusuni atugassatut.
Nalerput Qimmeq - qimuttup tarninganik paasiniaaneq
Kalaallit qimusseqarnermik kulturiat periusaallu ukiuni 4.000-it sinnilinni atuussimavoq.
Nalerput Socialpolitikki - Massakkut
Socialpolitikken sættes til diskussion og i fokus gennem formidlingsartikler, undervisningsmaterialer og forskningsartikler.
Nalerput ValuingNature
Give value to nature: learn how to measure what ecosystem services do for us.
Ilisimatooq & saqqummersitaq Paasisimasalik

Immikkut ilisimasalimmik amigaateqarpit - assersuutigalugu ilanngutassiassamut imaluunniit assigisaanut?

Immikkut ilisimasalimmik amigaateqarpit - assersuutigalugu ilanngutassiassamut imaluunniit assigisaanut?

Ilinniartunik siunnersuineq Ilinniartunik siunnersuineq - Ilisimatusarfimmi

Ilinniartunik ilitsersuisoq saaffigisinnaajuaannarpat studieadm@uni.gl-imut allallutit imaluunniit siunnersuisarfimmut puttutiinnarlutit.

Sivisunerusumik oqaloqateqarnissat pisariaqartikkukku matuma ataatungaani piffissamik inniminniisinnaavutit.

Video & podcast Watch & Listen

Ilisimatuut suliaat toqqaannartumik - videukkut podcastitulluunniit

Ilisimatuutut misissuinerit Ilisimatusaat

Atuagassiaq Ilisimatusarfimmi ilisimatuut misissugaannik allaaserisanik atuaruminartunik imaqarpoq, sammisat uku iluanni: Kulturi, Inuiaqatigiilerineq, Atuartitsineq aamma Peqqissaaneq.

Atuagassiaq Shaping the Arctic

Ilisimatusarfiup atuagassiaataanut Shaping the Arctic-imut tikilluarit.

Webshop Ilisimatusarfik webshop

Webshoppitsinni atuakkanik sukujunnillu ilisarnaatitalinnik pisisinnaavutit.