Ilisimatuutut misissuinermi qitiutinneqartoq: 1960-imiit 1991-i ilanngullugu Kalaallit Nunaanni naartunaveersaatinik atuisitsinermi suleriaatsit atorneqarsimasut pillugit suliamut attuumassuteqanngitsunit qulaajaaneq Atuaruk
Ilisimatuut ujaruk
Aage Rydstrøm-Poulsen
Emeritus
Email aarp@uni.gl
Telefonip normua
Immikkoortortaqarfik Teologiimut Immikkoortortaq
Sammisat
Kristumiussuseq
Teologii
Upperisaq
Anders Øgaard
Lektori
Email andgaard@uni.gl
Telefonip normua +299 29 67 92
Immikkoortortaqarfik Ilinniartitsinermik Ilisimatusarfik
Sammisat
Didaktikki
E-læring
Najornagu ilinniartitsineq
Pædagogikki
Anne Lise Kappel
Adjunkti ph.d.-liortoq
Email alka@uni.gl
Telefonip normua +299 38 56 42
Immikkoortortaqarfik Issittumi Inuiaqatigiilerinermik Aningaasaqarnermillu Ilisimatusarnermut Immikkoortortaq
Sammisat
Bæredygtighed
Entrepreneurship
Iværksætteri
OSH
Suliffimmi isumannaallisaanikkut pissutsit
Virksomhedsrapportering
Økonomistyring
Annemette Hejlsted
Immikkoortortaqarfimmi pisortaq
Email annhe@uni.gl
Telefonip normua +299 24 25 75
Immikkoortortaqarfik Oqaasilerinermut, Atuakkialerinermut Tusagassiuutilerinermullu Immikkoortortaq
Sammisat
Atuagassiaqarneq
Grønland i børnelitteratur
Issittumi pinerlunneq
Pinerluttulersaarut
Annemette Nyborg Lauritsen
Instituttip pisortaa
Email anla@uni.gl
Telefonip normua +299 38 56 60
Immikkoortortaqarfik Pisortat
Sammisat
Innuttaasunut ilaalerseqqippaa
Inunnik isumaginninneq
Isertitsivik
Isertitsivimmut isertitaq
Issittumi pinerlunneq
Nammineersinnaajunnaarsitsineq
Pillaatissaq atorpaa
Pinerluttuliortarneq
Socialantropologii
Sociologii
Anthon Sand Jørgensen
Lektori
Email asj@via.dk
Telefonip normua
Immikkoortortaqarfik Attaveqarneq
Sammisat
Marginalisering
Udsathed
In- & eksklusionsprocesser
Socialt arbejde
Arnaq Grove
Emerita
Email grove@uni.gl
Telefonip normua +299 38 56 43
Immikkoortortaqarfik Nutserinermut Oqaluttaanermullu Immikkoortortaq
Sammisat
Kalaallit oqaasii
Oqaluttuariaaseq
Oqaaseq suliamut tunngasoq
Oqaatsit
Oqaatsit (oqaluttuarisaaneq)
Oqaatsit politikki
Aviaja Lyberth Hauptmann
Immikkoortortaqarfimmi pisortaq
Email alha@uni.gl
Telefonip normua
Immikkoortortaqarfik Immikkoortortaq SILA
Sammisat
Grønlændernes tarmflora
Inuunermi pissutsit
Mikrobiologi
Traditionel grønlandsk mad
Uumasuaqqat
Aviaq Fleischer
Adjunkti ph.d.-liortoq
Email avfl@uni.gl
Telefonip normua +299 38 56 65
Immikkoortortaqarfik Oqaasilerinermut, Atuakkialerinermut Tusagassiuutilerinermullu Immikkoortortaq
Sammisat
Grønlandske medier
Birger Poppel
Emeritus
Email bipo@uni.gl
Telefonip normua +299 55 62 66
Immikkoortortaqarfik Ilinniartitsinermik Ilisimatusarfik
Sammisat
Aningaasarsiornikkut ineriartorneq aninngaasaqarnermullu politikki
Inuiaqatigiit allaatigisaanerat
Inuussutissarsiorneq naalagaaffimmit privatinillu ilalik
Inuussutissarsiorneq politikkitaalu
Issittumi inuuniarnikkut atukkanik misiissuineq
Issittumi silap allanngoriartornera
Nammineq pisanik pilersorneq
Aatsitassarsiorneq
Birgit Kleist Pedersen
Lektori, emerita
Email bipe@uni.gl
Telefonip normua
Immikkoortortaqarfik Oqaasilerinermut, Atuakkialerinermut Tusagassiuutilerinermullu Immikkoortortaq
Sammisat
Isiginnaartitsisarfik
Meeqqanik inuusuttunik ilaqutariinnermillu qitiusumik
Bo Morthorst Rasmussen
Docenti
Email bmra@ucsyd.dk
Telefonip normua
Immikkoortortaqarfik Attaveqarneq
Sammisat
Inddragelse
Børneperspektiver
Tværfagligt samarbejde
Anbringelser
Normalsystemets rummeliggørelse
Indsatser i forhold til seksuelle overgreb
Familiehuse
SSP-samarbejde
Mikrofaglighed
Socialfagligt arbejde
Socialpædagogik
Bonnie Jensen
Lektori
Email boje@uni.gl
Telefonip normua +299 36 23 24
Immikkoortortaqarfik Isumaginninnermik Suliaqarnermi Immikkoortortaq
Sammisat
Atugarissaarneq (issittumiittoq)
Børnehjemmi
Inissiineq
Ullukkut unnuakkullu paaqqinnittarfik
Camilla Kleemann-Andersen
Adjunkti ph.d.-liortoq
Email ckla@uni.gl
Telefonip normua +299 38 56 53
Immikkoortortaqarfik Oqaasilerinermut, Atuakkialerinermut Tusagassiuutilerinermullu Immikkoortortaq
Sammisat
Kalaallit oqaasii
Oqaatsit
Oqaatsit pillugit isummersortariaatsit
Carsten Juul Jensen
Instituttip pisortaa (sinniisoq)
Email cajj@uni.gl
Telefonip normua +299 38 59 06
Immikkoortortaqarfik Pisortat
Sammisat
Arbejdskultur
Arbejdsliv
Atugarissaarneq
Ilinniarneq
Katersorpai
Peqqissuseq
Peqqissaasoq
Qanoq iliorneq
Suliap nuannersua
Aalajangiuppaa
Cecilia Petrine Molander Pedersen
Ph.d.-ilinniartoq
Email cepep@uni.gl
Telefonip normua +299 38 57 27
Immikkoortortaqarfik Ilinniartitsinermik Ilisimatusarfik
Sammisat
Akuliunneq
Atugarissaarneq
Meeqqanik inuusuttunik ilaqutariinnermillu qitiusumik
Mental sundhed
Christoph Hare Svenstrup
Adjunkti
Email chs@uni.gl
Telefonip normua +299 38 56 76
Immikkoortortaqarfik Oqaasilerinermut, Atuakkialerinermut Tusagassiuutilerinermullu Immikkoortortaq
Sammisat
Oqaatsit
Oqaatsit pillugit isummersortariaatsit
Oqaatsit (misigisimaneq)
Oqaatsit & ilinniarneq
Ebbe Volquardsen
Lektori
Email ebbe@uni.gl
Telefonip normua +299 38 56 77
Immikkoortortaqarfik Inuiaat Kulturiannut Oqaluttuarisaanerannullu Immikkoortortaq
Sammisat
Afkolonisering
Dansk-grønlandske forhold
Globalhistorie
Historiografi
Kollektiv erindring
Kulturhistorie
Kulturteorier
Nordatlanten & Rigsfællesskabet
Nordisk kolonihistorie
Nordisk litteratur & film
Nunarsuarmut siaruarneq
Postkolonialisme
Flemming Nielsen
Immikkoortortaqarfimmi pisortaq
Email flni@uni.gl
Telefonip normua +299 38 56 79
Immikkoortortaqarfik Teologiimut Immikkoortortaq
Sammisat
Kristumiussuseq
Teologii
Upperisaq
Gert Mulvad
MD, GP, Doctor h.c.
Email gm@peqqik.gl
Telefonip normua +299 48 32 53
Immikkoortortaqarfik Peqqissaanermik Pinngortitamillu Ilisimatusarfik
Sammisat
Arktisk forskningsnetværk
Arktisk sundhed
Forskningsetik
Fødevaresikkerhed
Mental sundhed
Oprindelige befolkninger & sundhed
Traditionel grønlandsk mad
Gestur Hovgaard
Professori
Email gehov@uni.gl
Telefonip normua +299 38 56 72
Immikkoortortaqarfik Issittumi Inuiaqatigiilerinermik Aningaasaqarnermillu Ilisimatusarnermut Immikkoortortaq
Sammisat
Aqutsisut
Atugarissaarneq (issittumiittoq)
Bæredygtighed
Pilersitsisoq
Regional udvikling
Sociologii
Ø-studier
Gimmi Olsen
Adjunkti ph.d.-liortoq
Email gimmi@uni.gl
Telefonip normua +299 22 23 31
Immikkoortortaqarfik Teologiimut Immikkoortortaq
Sammisat
Kristumiussuseq
Teologii
Upperisaq
Gitte Adler Reimer
Rektori
Email gitr@uni.gl
Telefonip normua +299 38 56 02
Immikkoortortaqarfik Pisortat
Sammisat
Antropologii
Eqqarleriinneq suiaassuseq
Kal nunaanni nunaqarfiit inui allanngorarnerilu
Kinaassuseq kulturimik tunngavilik
Meeqqanik inuusuttunik ilaqutariinnermillu qitiusumik
Ingelise Olesen
Ataqatigiissaarisoq (ilisimatuutut misissuineq)
Email iole@uni.gl
Telefonip normua +299 36 12 70
Immikkoortortaqarfik Peqqissaanermik Pinngortitamillu Ilisimatusarfik
Sammisat
Peqqissuseq
Ivalo Adolfsen Arnfjord
Ph.d.-ilinniartut
Email ivaf@uni.gl
Telefonip normua
Immikkoortortaqarfik Isumaginninnermik Suliaqarnermi Immikkoortortaq
Sammisat
Pædagogikki
Ivalu Mathiassen
Adjunkti ph.d.-liortoq
Email ivah@uni.gl
Telefonip normua +299 38 57 26
Immikkoortortaqarfik Ilinniartitsinermik Ilisimatusarfik
Sammisat
Atuarneq
Atuarneq (iliuusissanik qinersineq)
Kalaallit oqaasii
Javier L. Arnaut
Immikkoortortaqarfimmi pisortaq
Email jaar@uni.gl
Telefonip normua +299 38 56 26
Immikkoortortaqarfik Issittumi Inuiaqatigiilerinermik Aningaasaqarnermillu Ilisimatusarnermut Immikkoortortaq
Sammisat
Aningaasarsiornikkut ineriartorneq aninngaasaqarnermullu politikki
Biodiversiteti
Innovation
Klimap allanngornera
Kvantitativ metode
Makroøkonomi
Offentlig økonomi
Politisk økonomi
Politiske modeller
Pinngortitami ataqatigiinneq
Økonomisk historie
Jean-Michel Huctin
Associate professor
Email jean-michel.huctin@uvsq.fr
Telefonip normua
Immikkoortortaqarfik Attaveqarneq
Sammisat
Modstandsdygtighed
Mishandling af børn
Børnehjem
Ungdom
Uddannelse
Klima- og miljøforandringer
Tilpasning og bæredygtighed
Antropologi og etnohistorie
Inuit-studier
Transdisciplinaritet
Jeppe Strandsbjerg
Lektori
Email jest@uni.gl
Telefonip normua +299 58 58 18
Immikkoortortaqarfik Issittumi Inuiaqatigiilerinermik Aningaasaqarnermillu Ilisimatusarnermut Immikkoortortaq
Sammisat
Namminersortuuneq
Nunat allat pillugit politikki
Naalagaaffiup allanut attaveqarnera
Naalagaaffiup isumannaatsuunissaanik politikki
Sikkerhedsstudier
Udenrigsstudier
USA
Jette Rygaard
Lektori, emerita, ph.d.
Email jery@uni.gl
Telefonip normua
Immikkoortortaqarfik Oqaasilerinermut, Atuakkialerinermut Tusagassiuutilerinermullu Immikkoortortaq
Sammisat
Meqanik Inuusuttunik Ilaqutarinermillu Qitiusumik
Rockwell Kent
Kevin Perry
Lektori
Email perry@uni.gl
Telefonip normua +299 38 56 49
Immikkoortortaqarfik Isumaginninnermik Suliaqarnermi Immikkoortortaq
Sammisat
Angerlarsimaffeqanngitsoq
Atugarissaarneq (issittumiittoq)
Sociologii
Kirsten Føns
Adjunkti ph.d.-liortoq
Email kifs@uni.gl
Telefonip normua +299 38 57 21
Immikkoortortaqarfik Ilinniartitsinermik Ilisimatusarfik
Sammisat
Didaktikki
Meeqqat atuarfiat
Pædagogikki
Udeskole
Kirstine Eiby Møller
Ph.d.-ilinniartoq
Email kirstine@natmus.gl
Telefonip normua +299 34 22 07
Immikkoortortaqarfik Inuiaat Kulturiannut Oqaluttuarisaanerannullu Immikkoortortaq
Sammisat
Itsarnisarsiorneq
Laila Hedegaard Pedersen
Immikkoortortaqarfimmi pisortaq
Email lahp@uni.gl
Telefonip normua +299 38 56 44
Immikkoortortaqarfik Nutserinermut Oqaluttaanermullu Immikkoortortaq
Sammisat
Nutserineq
Nutsigaq
Lars Demant-Poort
Lektori, ph.d.
Email lodp@uni.gl
Telefonip normua +299 38 57 12
Immikkoortortaqarfik Ilinniartitsinermik Ilisimatusarfik
Sammisat
Didaktikki
Elevperspektiv
Joint Science Education Project
Meeqqat atuarfiat
Naturfagi
Naturfagi didaktikki
Pædagogikki
Lene Mosegaard Søbjerg
Uddannelsesdekani
Email lmos@via.dk
Telefonip normua
Immikkoortortaqarfik Attaveqarneq
Sammisat
Socialt arbejde
Socialrådgiveruddannelse
Henvisninger
Børneforsorg
Børnemishandling og omsorgssvigt
Anbringelse
Velfærdstjenester
Lene Seibæk
Professori
Email lese@uni.gl
Telefonip normua +45 41 57 31 43
Immikkoortortaqarfik Peqqissaanermik Pinngortitamillu Ilisimatusarfik
Sammisat
Ilisimatuutut misissueriaasaq kvalitatviusoq
Ilisimatuutut sulinerup annertusarnerani najuulluni sulineq
Kvantitativ metode
Napparsimasup & qanigisaasa naliliinerat suut tamaasa ilanngullugit
Peqqissaanermik
Lise Hounsgaard
Professori
Email lhounsgaard@health.sdu.dk
Telefonip normua +45 29 27 55 99
Immikkoortortaqarfik Peqqissaanermik Pinngortitamillu Ilisimatusarfik
Sammisat
Ilisimatuutut misissueriaasaq kvalitatviusoq
Ilisimatuutut sulinerup annertusarnerani najuulluni sulineq
Ilitsersuineq
Issittumi utoqqalineq
Napparsimasunik paarsineq
Napparsimasup qanigisaasa naliliinerat suut tamaasa ilanngullugit
Napparsimasut katsorsarneqarsinnaanngitsumik nappaatillit qanigisai
Peqqissaanermik
Silaqassutsikkut pilersitat pillugit ilisimatusarneq
Lise Jönsson Koumaditis
Lektori
Email lhjo@via.dk
Telefonip normua
Immikkoortortaqarfik Attaveqarneq
Sammisat
Aktionsforskning
Børneperspektiver
Identitet
Marginalisering
Minoriteter
Louise Pindstrup Scavenius
Ph.d.-ilinniartoq
Email loand@uni.gl
Telefonip normua +299 38 36 61
Immikkoortortaqarfik Ilinniartitsinermik Ilisimatusarfik
Sammisat
Didaktikki
Ilinniarpoq
Pædagogikki
Udeliv
Maria Ackrén
Professori
Email maac@uni.gl
Telefonip normua +299 38 56 63
Immikkoortortaqarfik Issittumi Inuiaqatigiilerinermik Aningaasaqarnermillu Ilisimatusarnermut Immikkoortortaq
Sammisat
Arktiske forhold i internationalt perspektiv
Kalaallit nunaat nunat assigiinngitsut akornanni
Komparativ metode
Namminersorneq
Nunat avannarliit
Naalakkersuinikkut aqutsineq
Qeqertanik misissuinerit
Regionale partier i nordisk kontekst
Mariekathrine Poppel
Emerita
Email mkp@uni.gl
Telefonip normua +299 38 56 70
Immikkoortortaqarfik Issittumi Inuiaqatigiilerinermik Aningaasaqarnermillu Ilisimatusarnermut Immikkoortortaq
Sammisat
Ikiuisarnermut politikki
Innuttaaneq
Inunnik isumagininnermi siunnersortit suliassaqarfii
Isumaginninnermut siunnersorti
Nakuuserneq
Naligiissitaaneq
Persuttaaneq (pitsaaliuineq)
Suiaassuseq
Mette Mørup Schlütter
Cand.scient.anth., ph.d.-ilinniartoq
Email mesc@uni.gl
Telefonip normua
Immikkoortortaqarfik Peqqissaanermik Pinngortitamillu Ilisimatusarfik
Sammisat
Issittumi utoqqalineq
Mille Bianco Schiermacher
Ph.d.-ilinniartut
Email mbsc@uni.gl
Telefonip normua
Immikkoortortaqarfik Isumaginninnermik Suliaqarnermi Immikkoortortaq
Sammisat
Angerlarsimaffeqanngitsoq
Morten Meldgaard
Adjungeret professori
Email mome@uni.gl
Telefonip normua +299 38 58 14
Immikkoortortaqarfik Peqqissaanermik Pinngortitamillu Ilisimatusarfik
Sammisat
Qimuttoq
Naja Blytmann Trondhjem
Immikkoortortaqarfimmi pisortaq
Email natr@uni.gl
Telefonip normua +299 38 56 00
Immikkoortortaqarfik Oqaatsinik Ilisimatusarfik
Sammisat
Kalaallit oqaasii
Oqaatsit
Oqaatsit (misigisimaneq)
Sprogholdninger
Najaaraq Demant-Poort
Adjunkti ph.d.-liortoq
Email nadp@uni.gl
Telefonip normua
Immikkoortortaqarfik Issittumi Inuiaqatigiilerinermik Aningaasaqarnermillu Ilisimatusarnermut Immikkoortortaq
Sammisat
Ingerlatsineq
Pisortat suliffiutaat
Politikki
Tatiginninneq
Nick Duelund
Ph.d.-ilinniartoq
Email ndue@uni.gl
Telefonip normua +299 27 74 14
Immikkoortortaqarfik Peqqissaanermik Pinngortitamillu Ilisimatusarfik
Sammisat
Kalaallit meerartaasa isigiarsuttarnerat
Nicole Ives
Associate professor
Email nicole.ives@mcgill.ca
Telefonip normua
Immikkoortortaqarfik Attaveqarneq
Sammisat
Socialt arbejde
Socialrådgiveruddannelse
Velfærd i Arktis
Pædagogik for oprindelige folk
Kultur og socialt arbejde i praksis
Pelle Tejsner
Immikkoortortaqarfimmi pisortaq sinniisoq
Email pete@uni.gl
Telefonip normua +299 38 56 32
Immikkoortortaqarfik Inuiaat Kulturiannut Oqaluttuarisaanerannullu Immikkoortortaq
Sammisat
Alaska
Atasinnaasoq
Canada
Det antropocæne
Gassi
Ikke-fornybar resourceforvaltning
Inuk-uumasoq atassuteqaat
Kalaallit Nunaat
Mingutsitsineq
Nukissaqarniarnermut politikki
Nunat inoqqaavi (ilisimasat)
Nunat inoqqaavi (pisussaaneq)
Silap pissusia
Social-kulturel resiliens
Uulia
Aatsitassarsiorneq
Peter Hasle
Professori (adjungeret)
Email hasle@uni.gl
Telefonip normua +45 40 62 60 56
Immikkoortortaqarfik Issittumi Inuiaqatigiilerinermik Aningaasaqarnermillu Ilisimatusarnermut Immikkoortortaq
Sammisat
Suliffimmi isumannaallisaanikkut pissutsit
Rachael Lorna Johnstone
Professori
Email ralo@uni.gl
Telefonip normua +354 46 08 66 6
Immikkoortortaqarfik Issittumi Inuiaqatigiilerinermik Aningaasaqarnermillu Ilisimatusarnermut Immikkoortortaq
Sammisat
Gas
International lov
Kulbrinte
Menneskerettigheder
Nunasiaateqalerneq
Olie
Oprindelige folks rettigheder
Polar lov
Aatsitassarsiorneq
Rasmus Leander Nielsen
Lektori
Email raln@uni.gl
Telefonip normua +299 38 56 26
Immikkoortortaqarfik Issittumi Inuiaqatigiilerinermik Aningaasaqarnermillu Ilisimatusarnermut Immikkoortortaq
Sammisat
Kalaallit Nunaat & EU
Namminersortuuneq
Nunat allat pillugit politikki
Naalagaaffiup allanut attaveqarnera
Naalagaaffiup isumannaatsuunissaanik politikki
Sikkerhedsstudier
Udenrigsstudier
USA
Rikke Ørngreen
Professori
Email rior@uni.gl
Telefonip normua
Immikkoortortaqarfik Ilinniartitsinermik Ilisimatusarfik
Sammisat
Didaktikki
E-læring
Najornagu ilinniartitsineq
Pædagogikki
Sara Olsvig
Ph.d.-stipendiati
Email sarol@uni.gl
Telefonip normua +299 38 56 39
Immikkoortortaqarfik Issittumi Inuiaqatigiilerinermik Aningaasaqarnermillu Ilisimatusarnermut Immikkoortortaq
Sammisat
ICC
Inuit Circumpolar Council
Namminersortuuneq
Nunat allat pillugit politikki
Naalagaaffiup allanut attaveqarnera
Naalagaaffiup isumannaatsuunissaanik politikki
Sikkerhedsstudier
Udenrigsstudier
USA
Silke Reeploeg
Lektori
Email sire@uni.gl
Telefonip normua +299 38 59 05
Immikkoortortaqarfik Inuiaat Kulturiannut Oqaluttuarisaanerannullu Immikkoortortaq
Sammisat
Eqqaamannissuseq pillugu ilinniarneq
Ilisimasat uppernarsarneqarnikut tunngavigalugit naapertuilluarneq
Isornartorsiuilluni perorsaanermik ilinniutit
Issittumi piorsarsimassuseq oqaluttuarisaanerlu
Oqaluttuarisaaneq
Oqaluttuarisaanermik ilinniagaq
Piujuartitsilluni ineriartortitsineq
Steen Beck
Immikkoortortaqarfimmi pisortaq
Email stbe@uni.gl
Telefonip normua +299 38 57 00
Immikkoortortaqarfik Ilinniartitsinermik Ilisimatusarfik
Sammisat
Pædagogisk udvikling
Steven Arnfjord
Lektori
Email star@uni.gl
Telefonip normua +299 38 56 31
Immikkoortortaqarfik Isumaginninnermik Suliaqarnermi Immikkoortortaq
Sammisat
Allannguiniarluni ilisimatuutut misissuineq
Angerlarsimaffeqanngitsoq
Apeqqut aalajangersimasoq sammillugu suleqatigiinneq
Atugarissaarneq (issittumiittoq)
Ikiuisarnermut politikki
Ilitsersuineq
Inunnik isumagininnermi siunnersortit suliassaqarfii
Isumaginninnermut siunnersorti
Nammineerneq
Sociologii
Tenna Jensen
Adjungeret lektori
Email teje@uni.gl
Telefonip normua +299 23 46 70
Immikkoortortaqarfik Inuiaat Kulturiannut Oqaluttuarisaanerannullu Immikkoortortaq
Sammisat
Atugarissaarneq
Oqaluttuarisaaneq
Inunnik ikiuisarneq
Piorsarsimassuseq
Peqqissuseq
Therese Lind Benhardt
Adjunkti ph.d.-liortoq
Email telb@uni.gl
Telefonip normua +299 38 56 81
Immikkoortortaqarfik Nutserinermut Oqaluttaanermullu Immikkoortortaq
Sammisat
Kalaallit oqaasii
Nutserineq
Oqaatsinut politikki
Oqaatsit
Taaguutit
Tine Aagaard
Senior forsker, ph.d.
Email tiaa@uni.gl
Telefonip normua +45 22 22 50 38
Immikkoortortaqarfik Peqqissaanermik Pinngortitamillu Ilisimatusarfik
Sammisat
Ilisimatuutut misissueriaasaq kvalitatviusoq
Ilitsersuineq
Napparsimasunik paarsineq
Napparsimasup qanigisaasa naliliinerat suut tamaasa ilanngullugit
Napparsimasut katsorsarneqarsinnaanngitsumik nappaatillit qanigisai
Peqqinnissamut isumaginnittoqarfik innuttaasunik akuutitsisoq
Peqqissaanermik
Silaqassutsikkut pilersitat pillugit ilisimatusarneq
Uffe Jakobsen
Emeritus
Email ufja@uni.gl
Telefonip normua +299 38 56 61
Immikkoortortaqarfik Issittumi Inuiaqatigiilerinermik Aningaasaqarnermillu Ilisimatusarnermut Immikkoortortaq
Sammisat
Arktis-asiatiske forbindelser
Forvaltning i Arktis
Nunat allat pillugit politikki
Naalagaaffiup isumannaatsuunissaanik politikki
Opbygning af en nation
sikkerhed til søs
Ilisimatusarfimmi ujaruk