Søg på Ilisimatusarfik

Job

Her på siden kan du se alle ledige stillinger på Ilisimatusarfik.

Til forskningsprojektet: "Arbejdsmiljøindsatsen i Grønland (AMIG)", har vi brug for en videnskabelig medarbejder i en tidsbegrænset periode på 2 måneder, hvor arbejdstiden anslås til 20 timer om ugen.

Vi vil derfor gerne have din ansøgning, hvis du synes projektet er interessant, og du har kvalifikationerne, som beskrives herunder.

Om forskningsprojektet

Formålet med dette projekt er at bidrage med viden om hvordan arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne er organiseret i Grønland kontekst, og hvilken indflydelse lovgivning, tilsyn og andre indsatser har på arbejdsmiljøarbejdet.

Projektet løber fra 2021 til 2023 og er et samarbejde mellem SDU og Ilisimatusarfik med professor Peter Hasle fra SDU som projektleder, og fra Ilisimatusarfik deltager adjunkt Anne Lise Kappel.

Om den videnskabelige medarbejders arbejde 

Som videnskabelig medarbejder kommer du til at være en gennemgående central projektdeltager, som inddrages i alle projektets arbejdspakker, hvorfor arbejdet blandt andet kommer til at bestå af:

 • Samarbejde med studentermedhjælperne om deres opgaver
 • Interviews med ledelsesrepræsentanter og medarbejderfokusgrupper i 4 større virksomheder
 • Transskribering af interviews
 • Systematisering af forskningsmaterialer

Som videnskabelig medarbejder får du derfor en stor viden om hvordan alle forskningsprojektets aspekter hænger sammen og anvendelsen heraf.

Om dig

 • Du har en bachelorgrad
 • Du arbejder struktureret, har ordenssans og kan overskue flere forskellige arbejdsopgaver på samme tid
 • Du er udadvendt, initiativrig, fleksibel og en god teammedarbejder
 • Du trives med at arbejde med et bredt udsnit af Grønlands erhvervsliv, og har et ønske om at lære om, hvordan et forskningsprojekt gennemføres, og hvordan der samarbejdes med erhvervslivet herom
 • Du har gode formuleringsevner på skrift og i tale både grønlandsk og dansk

Kontakt / information

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Adjunkt Anne Lise Kappel på tlf. 584058 eller alka@uni.gl.

Ansøgningsfristen er d. 3. oktober 2022, og ansøgning med CV sendes til personale@uni.gl.

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen.

Om Ilisimatusarfik

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987 og har pt. 11 forskellige uddannelser inkl. tilbud om enkelte deltidsuddannelser på henholdsvis diplom- og masterniveau.

Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling. 

Bestyrelsen er universitetets øverste ledelse. Den daglige ledelse varetages af rektor og universitetsdirektør. De fire institutter ledes af en institutleder, som rådgives af et institutråd.

Ilisimatusarfik består af 4 institutter: 

 • Institut for Kultur, Sprog & Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for Sundhed & Natur med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik

Om Fællesadministrationen

Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes. Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik.


Kontakt HR afdelingen

Kontakt gerne vores HR afdeling, hvis du skulle have nogle spørgsmål

Kontakt HR afdelingen

Informationshæfte

Download vores informationshæfte om Ilisimatusarfik, løn & ansættelse, bolig osv.

Download